အိမ္လြမ္းနာ(၂)

Posted On July 9, 2009

Filed under Uncategorized

Comments Dropped leave a response

စိတၱဇနာမ္မ်ားနဲ႔ပစ္ပယ္ထားခံရတဲ့

နာဖ်ားစိတ္ကေလး သိမ္ငယ္

ဆူညံသံေတြကိုလည္း မုန္းတယ္။

အဆင့္အတန္းေတြအေႀကာင္းမေၿပာတဲ့

အၿငင္းအခံုမဲ့ မိသားစုအိမ္။

နားလည္မႈဆိုတာ သိပ္နက္နဲမွန္း

ရင္ကြဲၿပီးေတာ့ကို……….ယံုတယ္။ ။

လင္းဆက္ေနာင္

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s