မည္သည္႔အရာႏွင့္မွ်မသက္ဆုိင္ေသာ

Posted On July 17, 2009

Filed under Uncategorized

Comments Dropped leave a response

မင္းကုိခ်စ္ၿပီးတဲ့ေနာက္
ကေမာက္ကမေပါင္းမ်ားစြာကုိ
ဆုပ္ကုိင္ရေတာ့တာပဲ
ညေပါင္းမ်ားစြာကုိ ရင္းႏွးီခဲ႔ရ
လြမ္းဆြတ္မႈနဲ႔လည္းကၽြမ္း၀င္ခဲ့ရ

ခ်စ္သူမ်ားေန႔
မင္းရဲ႔ေမြးေန႔
ကုိယ္ရဲ႔ေမြးေန႔

ေန႔ေပါင္းမ်ားစြာဘာမွမသက္ဆုိင္ဘဲနဲ႔
မင္းနာမည္ကုိခပ္တုိးတုိးရြတ္ဆုိမိတာေပါ့
အသက္ရွင္ေနထုိင္မႈကုိလည္းသတိမထားမိ
ေကာင္းမႈမေကာင္းမႈအားလုံးကုိလည္းလ်စ္လ်ဴရႈထားရ
ရႈးသြပ္လုိက္တဲ့သည္ေကာင့္မွာ
မင္းအ႔ၿပင္ေနာက္ဘ၀မရွိေတာ့ပါ ။ ။

ၿမတ္ေ၀

ရတီmagazine(11/07)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s