မုိးထဲေလထဲ

Posted On August 9, 2009

Filed under Uncategorized

Comments Dropped leave a response

ငွက္ကေလး

ခ်မ္းေနတာေႀကာင့္

ပန္းကုိင္းေလးမွာ တဆက္ဆက္တုန္လုိ႕

မရြာပါနဲ႕မုိးရယ္ဆုိတဲ့

 ဆုေတာင္းစကားေလးေတြ

 ေလထဲမွာ လြင့္ရင္း မုိးမိေနႀကတယ္ ။   ။

                                   စုိးေနာင္(မုံရြာ)

                       idea magazine , june , 2009

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s