လက္ကေလးတစ္စံု

Posted On September 6, 2009

Filed under Uncategorized

Comments Dropped leave a response

ႀကင္နာတတ္တဲ့   လွပတဲ့    လက္ကေလးတစ္စံု     ရိွတယ္
အဲဒီ့လက္ကေလးတစ္စံုဟာ   ေတာင္ေပၚၿမိဳ႕မွာ     ေမြးဖြားလို႔
ေတာင္ေပၚစကားသံေလး၀ဲလို႔
အနီေရာင္အၤက်ီေလးကို     ၀တ္ဆင္တိုင္း     ပါးၿပင္ကေလးဟာ
ပန္းသီးရဲရဲတစ္လံုးလို    ၿဖစ္ၿဖစ္သြားတတ္ၿပီး      ပညာရဲ႕
အဓိပၸာယ္ကို      ပါရမီနဲ႔သိရိွခဲ့တဲ့      တန္ဖိုးရိွရိွ
အသိဥာဏ္ရိွရိွ     အစြန္းအထင္းဆိုတာ     အဲဒီ့
လက္ကေလးတစ္စံုမွာ    ဘယ္ေတာ့မွ    မထိမိခဲ့တဲ့    အရာေပါ့။
ႀကင္နာတတ္တဲ့    လွပတဲ့    လက္ကေလးတစ္စံု     ရိွတယ္
အဲဒီ့လက္ကေလးတစ္စံုဟာ         အလုပ္မလုပ္ၿခင္းကို
လူ     မလုပ္ၿခင္းလို႔      ယံုႀကည္    လိုက္နာခဲ့တယ္
ေငြေႀကးထက္အဖိုးတန္တဲ့      နာမည္      ရဲ႕
အေရးပါမႈ     အတိုင္းအတာကို     ယံုႀကည္    လိုက္နာခဲ့တယ္
အဲဒီ့လက္ကေလးတစ္စံုဟာ       အခက္အခဲေတြႀကားက
ေအာင္ၿမင္မႈရဲ႕       အရသာကိုလည္း       မပ်က္မကြက္
ခံစားတတ္ေသးတယ္။
ဗုဒၶဘုရားရွင္ကို   ႏွစ္ႏွစ္ကာကာ    ကိုးကြယ္   ယံုႀကည္တဲ့
အဲဒီ့လက္ကေလးတစ္စံုဟာ    ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအၿမင္   ရိွသူေလးလည္း
ၿဖစ္လို႔     နာက်င္သူေတြရဲ႕     မ်က္ရည္ေတြကို    ေၿခာက္ေသြ႕ေစတဲ့
အဲဒီ့လက္ကေလးတစ္စံုကို      လြမ္း     လြမ္း    ေနေသာ
လူတစ္ေယာက္လည္း      ရိွတယ္       ဆိုတာ။          ။

လင္းဆက္ေနာင္
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s