ေႏြညမ်ား

Posted On November 8, 2009

Filed under Uncategorized

Comments Dropped leave a response

ေတြးပူေနရသူ စိက္ကေလး

ကုိယ္နဲ႕႕႕႔ေ၀းသြားခ်ိန္

လိပ္ၿပာေလးလား ရြက္၀ါေလးလား

အမွတ္တရ အမႈိက္တစလုိ

မီးေဘးကမေရွာင္ႏုိင္ခဲ့

ဒီရင္ကုိမေလာင္ဖုိ႔

ကုိယ္ဘာကုိ သတိၿပဳရမယ္ ။     ။

ၿမင့္ဦးေအာင္္္္္

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s