ဆင္ေၿခဖုံး/ကမာၻ

Posted On December 29, 2009

Filed under Uncategorized

Comments Dropped leave a response

လူသားတစ္ေယာက္ရဲ ႔    စိတ္     အကန္႔အသတ္မ်ားကို     ဖ်က္ဆီး

ၿဂိဳလ္ႀကီးမ်ားအထိ       ေၿခဆန္႔ခဲ့ၿပီး          အေမွာင္တိုင္းကို

လင္းေစခဲ့ၿပီ  ။    ေရာက္ခ်င္တဲ့ေနရာတိုင္းကို      ခဏခ်င္း   ေရာက္ေစႏိုင္တဲ့

ဆက္သြယ္မႈေတြနဲ႔  ၊    ေငြ႐ိွရင္    လ     ကမာၻမွာ     ၿခံေလး        ေၿမေလး

ေၿပး၀ယ္ထားလို႔      ရတယ္ ။

မနက္ၿဖန္     ေက်ာင္းလခ      သြင္းရမယ္       ေမေမ

ညိွဳးငယ္ေသာ       စိတ္ထားၿဖင့္        ေသေနေသာ      စိတ္ထားၿဖင့္

ၿပားေနေသာ       စိတ္ထားၿဖင့္ မိခင္ကိုေၿပာဖို႔     အားယူေနတဲ့

ကေလးတစ္ေယာက္ရဲ ႔ ဦးေႏွာက္ထဲ       အေတြးထဲ      အေငြ႔ေတြနဲ႔ ။

ႏ်ဴဓါတ္ေပါင္းဖိုႀကီးေတြ      စက္႐ံုႀကီးေတြက     စြန္႔ထုတ္လိုက္တဲ့    အေငြ႔ေတြလို

လူလူခ်င္း      စစ္ပြဲေတြရဲ ႔ အထက္မွာ       ေ၀့ပ်ံေနတဲ့      ယမ္းခိုး   အေငြ႔ေတြလို

ကမာၻႀကီးပူေႏြးလာမႈေႀကာင့္        ေပ်ာ္က်လာတဲ့          ေရခဲၿမစ္က   အေငြ႔ေတြလို

အေငြ႔ေတြနဲ႔

ဆင္ေၿခဖုံး/ကမာၻ ။            ။

လင္းဆက္ေနာင္

Suburb/World
Destroy  the restrictions of a man’s mind,
We were able to reach the planets and
brighten the darkness
with communications which can make us to
arrive the places where we want to go immediately.
If u have money, u can buy
a garden land or a plot of land on the moon.
“Tomorrow, I will have to pay monthly fees to School, May May”
With dejected mind, with dying mind,
with pressing mind,
the child is gathering strength to tell these to his mother,
and in his brain, in his thoughts, with full of things,
Like toxic fumes produced from nuclear reactors,
Like dangerous fumes driffing over the wars between human beings,
Like vapour escaped from melting of glaciers, cause of global warming,
With Fumes….

Suburb/World.

 

မိနွင္းငယ္ ဘာသာျပန္သည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s