ႏွစ္ေဟာင္းရဲ႔ လူကၽြံေထာင္ေခ်ာက္ကေန ႏွစ္သစ္ဟာ ကၽြံထြက္လာခဲ့တယ္

Posted On January 1, 2010

Filed under Uncategorized

Comments Dropped leave a response

ေၿခစြမ္းထက္တဲ့ တုိက္စစ္မႈးတစ္ေယာက္ လူကၽြံေထာင္ေခ်ာက္ကေန ကၽြံထြက္လာသလုိမ်ိဳး
ဖိနင္းထားတဲ့ ႀကမ္းၿပင္ေဆြးေဆြးကေန ေၿခေထာက္တစ္ဖတ္ ကၽြံထြက္လာသလုိမ်ိဳး
တစ္ေန႔ၿပီးတစ္ေန႔ အလန္ အပ်ံ စကာလုံး အသစ္ အသစ္ေတြ ကၽြံထြက္လာသလုိမ်ိဳး
အဆင္ေၿပမႈေတြဟာ အဆင္ေၿပမႈေတြထဲကေန ခဲရာခဲဆစ္ ကၽြံထြက္လာသလုိမ်ိဳး
စက္ရုံထဲက စက္ရုပ္ေတြ ကမာၻေၿမဆီကုိ တေရြ႔ၿပီးတေရြ႔ ကၽြံထြက္လာသလုိမ်ိဳး
ရုပ္ရွင္မင္းသားတစ္ေယာက္ အႏၲရာယ္ ဇာတ္၀င္ခန္းကေန ကၽြံထြက္လာသလုိမ်ိဳး
ဟန္ေဆာင္မႈ အတတ္ ပညာ ကုိယ္စီနဲ႔ အၿပံဳးတုေတြ ေခတ္ထဲ ကၽြံထြက္လာသလုိမ်ိဳး
ေခတ္ေပၚ အာရုံခံစားမႈ ၿမင္ကြင္းေဟာင္းေတြထဲကေန ကၽြံထြက္လာသလုိမ်ိဳး
ဆန္႔က်င္ဘက္လိင္ရဲ႔ မိန္း ေမာ ဖြယ္ အထိအေတြ႔ကေန ကၽြံထြက္လာသလုိမ်ိဳး
ပင္မ ကဗ်ာေရစီးေၾကာင္းကေန ကဗ်ာပံုစံအသစ္ေတြဟာ ကၽြံထြက္လာသလုိမ်ိဳး
တန္ဖုိးရွိေသာ ေရႊမႈန္ေရႊစေတြဟာ ရႊံ႕ေစးရႊံ႕ႏြံေတြထဲကေန ကၽြံထြက္လာသလုိမ်ိဳး
ထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ့ သိစိတ္ထဲကေန လစ္ဟာေနတဲ့မသိစိတ္ဟာ ကၽြံထြက္လာသလုိမ်ိဳး
သေႏၶသားတစ္ဦး လူ႕ေလာက သံသရာထဲကုိ စတင္ၿပီး ကၽြံထြက္လာသလုိမ်ိဳး
မီး နီ / စိမ္း ၿပထားတဲ့လမ္းမေတြေပၚကုိ အရွိန္လြန္ကားတစ္စီး ကၽြံထြက္လာသလုိမ်ိဳး
ရႈပ္ေထြးလွပတဲ့ ၿမိဳ႕ၿပ ေကာက္ေၾကာင္းေတြထဲကေန ၿငီးေငြ႔မႈနဲ႔ ကၽြံထြက္လာသလုိမ်ိဳး
ပထမဦးစားေပး နာမည္စာရင္းေတြထဲကေန အၿမဲတမ္း ကၽြံထြက္လာသလုိမ်ိဳး
လူၾကိဳက္ / ေၿပာ မ်ားေနတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကေန ကဗ်ာဟာ ကၽြံထြက္လာသလုိမ်ိဳး
လုိင္းေၾကာင္ / ၿငိ ေနတဲ့ ေခၚသံေတြဟာ တယ္လီဖုန္းတစ္ဖက္ကေန ကၽြံထြက္လာသလုိမ်ိဳး
ကမာၻ႕ပူေႏြးမႈၿပသနာနဲ႔ စိန္ေခၚမႈအရပ္ရပ္ဟာ ကမာၻၾကီးထဲကေန ကၽြံထြက္လာသလုိမ်ိဳး
လ်ိဳ႕၀ွက္နက္နဲေသာ အေမွာင္ထုကေန တစ္စြန္းတစ္စေသာ ေနေရာင္ဟာ ကၽြံထြက္လာသလုိမ်ိဳး
ေရြ႔လ်ားေနေသာအခ်ိန္ဟာ သတ္မွတ္ထားတဲ့ အခ်ိန္ဇယားေတြကုိေက်ာ္ၿပီး
ကၽြံထြက္လာသလုိမ်ိဳး
ႏွစ္ေဟာင္းရဲ႔ လူကၽြံေထာင္ေခ်ာက္ကေန ႏွစ္သစ္ဟာ ယုံၾကည္စြာ ရဲရင့္စြာ
ကၽြံထြက္လာခဲ့တယ္။ ။

သုမင္းညိဳ
၁ ဇန္န၀ါရီ ၂၀၁၀
နံနက္ ၀၂ း ၅၀ နာရီ
(၂၀၁၀ မွာပထမဦးဆုံး ကၽြံထြက္လာတ့ဲကဗ်ာပါ အစ္ကုိကဗ်ာဆရာေတြနဲ႔ေတြ႔ၿပီး
အေဆာင္ကုိအၿပန္မွာ ကၽြံထြက္ေနတဲ့ႏွစ္သစ္ထဲကုိ ကဗ်ာနဲ႔အတူ ကၽြံထြက္လာခဲ့တယ္ ေၿခစြမ္းထက္တဲ့ တုိက္စစ္မႈးတစ္ေယာက္လူကၽြံေထာင္ေခ်ာက္ကေန
ကၽြံထြက္လာသလုိမ်ိဳးေပါ့…..ႏွစ္သစ္န႔ဲအတူ ေခတ္ေပၚကဗ်ာတုိးတက္ပါေစ ဆုမြန္ေကာင္းမ်ားစြာၿဖင့္)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s