ေခတ္/ကဗ်ာ

Posted On January 17, 2010

Filed under Uncategorized

Comments Dropped leave a response

သက္သာတဲ့ ရထားေလးမီွဖို႔ ေၿပးရတယ္
အိမ္မွာ ေက်ာင္းၿပီးတဲ့ သမီးေလးက ေစ်းေရာင္းလို႕
ေနလို႔ေကာင္းပါတယ္ ။ ခ်ိဳးႏိွမ္လြယ္တဲ့ အလယ္အလတ္ စိတ္
ေအးခ်မ္းေသာ ၿမန္မာ ဗုဒၶဘာသာေတြပဲေလ။
ေခတ္အေႀကာင္းေတာ့ ေဝးပါတယ္
ေခတ္ေပၚကဗ်ာ (ခင္ဗ်ာ) ကၽႊန္ေတာ္ကေန႔စားပါ
ေန႔စားဆိုတာ ဒီေန႔တစ္ေန႔စာပဲ စားရတာ။ ။
လင္းဆက္ေနာင္
၁၄.၁.၂၀၁၀
ေန႔လယ္ ၂နာရီခြဲ။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s