အခု ငါ ဘာေတြလုပ္ေနလဲ ဆိုေတာ့

Posted On May 6, 2010

Filed under Uncategorized

Comments Dropped leave a response

အခု   ငါ  ဘာေတြလုပ္ေနလဲ  ဆိုေတာ့
ေပ်ာ္စရာေတြ႐ိွရာ     သြားမယ္ဆိုၿပီး     သူထြက္သြားတာပဲ။
ငါလည္း    သတိမထားမိဘူး။   အရင္လည္း       ဒီလိုပဲ
ထံုးစံလိုလို  ၿဖစ္ေနေတာ့       သတိမထားမိဘူး။
ေတာ္ေတာ္ေလးႀကာသြားတယ္။ ႀကာသြားတယ္လို႔     ထင္တယ္။
ဟုတ္ခ်င္မွလည္း   ဟုတ္မယ္။
ေပၚၿပဴလာဆိုတဲ့      လူႀကိဳက္မ်ားေသာ     အရာေတြကို
အမုန္းခံ     ဆန္႔က်င္ရင္း၊
အဆင္မေၿပၿခင္းကို    ေကာင္းတဲ့     ၿမန္ၿမန္ေသေစတဲ့    အရာေတြလို
မၿဖစ္မေန    စြဲလန္းရင္း၊
ဘဝထဲမွာ   လည္တယ္။  ႀကြယ္တယ္။
ရံဖန္ရံခါ     သူ႕ကိုသတိၿပဳမိလို႔    သတိရတဲ့အခ်ိန္
သူဟာ/ေပ်ာ္စရာဟာ
မ႐ိွေတာ့ဘူး။
ေပ်ာ္စရာဟာ
ေပ်ာ္စရာေတြ႐ိွရာ     သြားမယ္ဆိုၿပီး       ထြက္သြားၿပီ။               ။

လင္းဆက္ေနာင္
၄၊ေမ၊၂၀၁၀။
ည၁၀နာရီ။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s