ေဆးရုံဇာတ္လမ္း

Posted On August 23, 2015

Filed under Uncategorized

Comments Dropped leave a response

ညနက္ႀကီးထဲ

ရြာေနတဲ့မုိးလုိ တဖြဲဖြဲ

လူ႕အျဖစ္ဟာ

ေလအေဝွ႕မွာ ညင္သာတုိးတိတ္စြာ ျဖဳတ္ခနဲေႀကြက်သြားတဲ့ ရြက္ေႀကြေလးေတြလုိ ေႀကြက်သြားဟန္နဲ႕

ညရဲ႕ ရုိက္ခတ္မႈမွာ

ျပင္းျပင္းထန္ထန္ တုန္ခါေနခဲ့ပုံ ။   ။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s